Orthopedagogy & Clinical pedagogics: the best textbooks summarized (2024)

Table of Contents
Orthopedagogy & Clinical pedagogics: the best textbooks summarized Summaries and study assistance with Orthopedagogy & Clinical pedagogics Table of Content Related summaries and study assistance Study guide with Abnormal child and adolescent psychology by Israel et al. - 2023/2024 Samenvatting bij de 2e druk van An introduction to child development van Keenans Samenvattingen per hoofdstuk bij de 7e druk van Children with Disabilities van Batshaw Samenvatting: Children with disabilities - Batshaw, 7e druk Boeksamenvatting bij Developmental Psychopathology: From Infancy Through Adolescence with DSM-5 Update Supplement - Kerig et al. - 6e herziene druk Boeksamenvatting bij Gedragsproblemen in scholen. Het denken en handelen van leraren - van der Wolf - 1e druk Study guide with Handboek Forensische Orthopedagogiek by Hendriks et al. - 2023-2024 Study guide with Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten by Tak et al. - 2023/2024 Studiegids bij Kinder- en jeugdpsychiatrie deel 2: onderzoek en diagnostiek van Verhulst e.a. - 2023/2024 Samenvatting van Kinderpsychotherapie (De Bruyn-Beneder) - 2e druk Study guide with Luister je wel naar mij? Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar by Delfos - 2023/2024 Samenvatting: Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen (Rigter) Study guide with Orthopedagogiek: Antwoorden op vraagstellingen by Van Heteren et al. - 2023/2024 Boeksamenvatting bij Orthopedagogiek. Ontwikkelingen, theorieën en modellen: een inleiding - Ruijssenaars et al. - 6e druk Samenvatting The Handbook of Child and Adolescent Clinical Psychology (Carr) - 2e druk (DSM-IV) Samenvatting The Handbook of Child and Adolescent Clinical Psychology (Carr) Samenvatting The Handbook of Child and Adolescent Clinical Psychology (Carr): H 2, 10, 19 t/m 21 Boeksamenvatting bij Zorg om dyslexie - Verhoeven et al. - 1e druk Samenvatting Zorg om dyslexie - Verhoeven et al - 1e druk Waarom eenaccount aanmaken? Search and find Summaries, Study Notes, Tips & Tools Search more study support and summaries >> References

Orthopedagogy & Clinical pedagogics: the best textbooks summarized

Orthopedagogy & Clinical pedagogics: the best textbooks summarized

Summaries and study assistance with Orthopedagogy & Clinical pedagogics

 • For 10+ booksummaries for Orthopedagogy & Clinical pedagogics, see the supporting content of this study guide

Table of Content

For available summaries, bulletpoints, practice exams and glossaries with Orthopedagogy & Clinical pedagogics, see the supporting content of this study guide

Related summaries and study assistance

 • Summaries with study books and standard works of Education & Pedagogic Sciences: see

Supporting content II (teasers)

Study guide with Abnormal child and adolescent psychology by Israel et al. - 2023/2024

Study guide with Abnormal child and adolescent psychology by Israel et al. - 2023/2024

Study guide with Abnormal child and adolescent psychology by Israel ea

Samenvatting bij de 9e druk van Abnormal child and adolescent psychology with DSM-V updates van Israel et al

Summary with Abnormal child and adolescent devlopment by Israel ea

TentamenTests bij de 9e druk van Abnormal child and adolescent psychology with DSM-V updates van Israel et al

 • Lees verder over Study guide with Abnormal child and adolescent psychology by Israel et al. - 2023/2024

Study guide with Abnormal Child Psychology by Mash & Wolfe - 2023/2024

Study guide with Abnormal Child Psychology by Mash & Wolfe by Mash & Wolfe

Samenvatting bij de 2e druk van An introduction to child development van Keenans

Samenvatting bij de 2e druk van An introduction to child development van Keenans

Samenvatting bij de 2e druk van An introduction to child development van Keenans

Oefenvragen - An introduction to child development - Keenan, Evans - 2009

Stamplijst An introduction to child development - Keenan, Evans - 2009

 • Lees verder over Samenvatting bij de 2e druk van An introduction to child development van Keenans

Samenvattingen per hoofdstuk bij de 7e druk van Children with Disabilities van Batshaw

Samenvattingen per hoofdstuk bij de 7e druk van Children with Disabilities van Batshaw

Samenvattingen per hoofdstuk bij de 7e druk van Children with Disabilities van Batshaw

Genetica en ontwikkelingsstoornissen - Chapter 1

Foetale ontwikkeling - Chapter 2

Giftige milieustoffen en neurocognitieve ontwikkeling - Chapter 3

Geboorteafwijkingen en prenatale diagnose - Chapter 4

Screening van pasgeborenen - Chapter 5

De eerste weken na de geboorte - Chapter 6

Vroeggeboren kinderen en kleine baby’s - Chapter 7

Voeding en kinderen met een handicap - Chapter 8

Voeden en de stoornissen - Chapter 9

Horen en doofheid - Chapter 10

Zien en visuele beperking - Chapter 11

Botten Spieren en Zenuwen - Chapter 13

Patronen in ontwikkeling en beperking - Chapter 14

Diagnose stellen van ontwikkelingsstoornissen - Chapter 15

Ontwikkelingsvertraging en verstandelijke beperking - Chapter 17

Het syndroom van Down - Chapter 18

Spraak en taalstoornissen - Chapter 20

Hersenverlamming - Chapter 24

Defecten aan de neurale buis - Chapter 25

Traumatisch Hersenletsel - Chapter 26

Epilepsie - Chapter 27

Gedrags- en psychiatrische stoornissen bij kinderen met een handicap - Chapter 29

Vroegtijdige interventie - Chapter 30

Diensten voor speciaal onderwijs - Chapter 31

Gedragsprincipes, beoordeling, en theorie - Chapter 32

Ondersteunende technologie - Chapter 36

Zorgen en er mee omgaan: Het helpen van de familie van een kind met een handicap - Chapter 37

Overwegingen in de ethiek - Chapter 39

Toekomstverwachtingen: De overgang van adolescentie naar volwassenheid - Chapter 40

 • Lees verder over Samenvattingen per hoofdstuk bij de 7e druk van Children with Disabilities van Batshaw

Samenvatting: Children with disabilities - Batshaw, 7e druk

Samenvatting: Children with disabilities - Batshaw, 7e druk

Sommige stoornissen zijn puur genetisch bepaald, andere stoornissen worden door de omgeving veroorzaakt. Er zijn ook condities waarin genen worden beïnvloed door hun omgeving, wat leidt tot epigenetische stoornissen. ...

 • Lees verder over Samenvatting: Children with disabilities - Batshaw, 7e druk

Boeksamenvatting bij Developmental Psychopathology: From Infancy Through Adolescence with DSM-5 Update Supplement - Kerig et al. - 6e herziene druk

Boeksamenvatting bij Developmental Psychopathology: From Infancy Through Adolescence with DSM-5 Update Supplement - Kerig et al. - 6e herziene druk

Boeksamenvatting bij Developmental Psychopathology: From Infancy Through Adolescence with DSM-5 Update Supplement - Kerig et al. - 6e herziene druk

 • Lees verder over Boeksamenvatting bij Developmental Psychopathology: From Infancy Through Adolescence with DSM-5 Update Supplement - Kerig et al. - 6e herziene druk

Samenvatting Developmental psychopathology (Kerig, Ludlow & Wenar), deel 1

Deze samenvatting bij het eerste deel vanDevelopmental psychopathology (Kerig, Ludlow & Wenar) is gebaseerd op het studiejaar 2013-2014.

Boeksamenvatting bij Gedragsproblemen in scholen. Het denken en handelen van leraren - van der Wolf - 1e druk

Boeksamenvatting bij Gedragsproblemen in scholen. Het denken en handelen van leraren - van der Wolf - 1e druk

Boeksamenvatting bij Gedragsproblemen in scholen. Het denken en handelen van leraren - van der Wolf - 1e druk

 • Lees verder over Boeksamenvatting bij Gedragsproblemen in scholen. Het denken en handelen van leraren - van der Wolf - 1e druk

Samenvatting Gedragsproblemen in scholen (van der Wolf & Beukeringen)

Deze samenvatting is gebaseerd op het studiejaar 2013-2014.

Study guide with Handboek Forensische Orthopedagogiek by Hendriks et al. - 2023-2024

Study guide with Handboek Forensische Orthopedagogiek by Hendriks et al. - 2023-2024

Study guide with Handboek Forensische Orthopedagogiek by Hendriks et al.

Samenvattingen per hoofdstuk bij de 1e druk van Handboek Forensische orthopedagogiek van Hendriks et al.

 • Lees verder over Study guide with Handboek Forensische Orthopedagogiek by Hendriks et al. - 2023-2024

Study guide with Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten by Tak et al. - 2023/2024

Study guide with Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten by Tak et al. - 2023/2024

Study guide with Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten by Tak a.o.

Bulletsamenvattingen per hoofdstuk bij de 8e druk van Handboek Psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten van Tak et al. - Chapter

Samenvattingen per hoofdstuk bij de 8e druk van Handboek Psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten van Tak e.a.

Samenvatting Handboek Psychodiagnostiek voor de Hulpverlening aan Kinderen (Kievit, Tak en Bosch - 7e druk)

TentamenTests bij de 8e druk van Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten van Tak et al.

Oefenvragen bij Handboek Psychodiagnostiek voor de hulpverlening van kinderen (Kievit, Tak en Bosch, 7e druk)

 • Lees verder over Study guide with Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten by Tak et al. - 2023/2024

Studiegids bij Kinder- en jeugdpsychiatrie deel 2: onderzoek en diagnostiek van Verhulst e.a. - 2023/2024

Studiegids bij Kinder- en jeugdpsychiatrie deel 2: onderzoek en diagnostiek van Verhulst e.a. - 2023/2024

Studiegids bij Kinder- en jeugdpsychiatrie deel 2: onderzoek en diagnostiek van Verhulst e.a.

Samenvatting bij Kinder- en Jeugdpsychiatrie: onderzoek en diagnostiek van Verheij en Verhulst

 • Lees verder over Studiegids bij Kinder- en jeugdpsychiatrie deel 2: onderzoek en diagnostiek van Verhulst e.a. - 2023/2024

Samenvatting van Kinderpsychotherapie (De Bruyn-Beneder) - 2e druk

Samenvatting van Kinderpsychotherapie (De Bruyn-Beneder) - 2e druk

Deze samenvatting is gebaseerd op de 2e druk uit 1997. Er zijn verschillende, veelal globale, definities van kinderpsychotherapie:Reisman (1973) ‘Een professioneel aangeboden dienst van psychologische hulp aan kinderen en de volwassenen die bij hen betrokken zijn.’Shirk (1988) ‘Binnen de kinderpsychotherapie wordt gecommuniceerd over de betekenis van interpersoonlijke en intrapersoonlijke ervaringen, om zo emotionele groei en gedragsveranderingen te bevorderen.’Commissie Verhagen (1979) ‘Psychotherapie wordt uitgevoerd door een deskundige die patiënten behandelt die hulp nodig hebben voor psychische moeilijkheden, conflicten of stoornissen. Dit gebeurt door op methodische wijze een relatie te verkrijgen, structureren en hanteren om zo de moeilijkheden, conflicten of stoornissen te verminderen of op te heffen.’De Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie (1982) Uitgangspunt is de definitie van Verhagen waarbij de nadruk ligt op kenmerkende aspecten van het kind als cliënt en de levenssituatie van het kind. Therapie wordt gezien als een herstel van de ontwikkelingsmogelijkheden.Definitie volgens boek ‘Het methodisch vestigen, structureren en hanteren van een therapeutische relatie met een jeugdige cliënt, een therapiebevorderende relatie met de ouders/opvoeders door een daartoe opgeleide persoon, die...

 • Lees verder over Samenvatting van Kinderpsychotherapie (De Bruyn-Beneder) - 2e druk

Study guide with Luister je wel naar mij? Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar by Delfos - 2023/2024

Study guide with Luister je wel naar mij? Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar by Delfos - 2023/2024

Study guide with Luister je wel naar mij? Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar by Delfos

Samenvattingen per hoofdstuk bij de 20e druk van Luister je wel naar mij? Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar van Delfos

Samenvatting Luister je wel naar mij gespreksvoering met kinderen tussen 4-12 jaar (Delfos, 2011)

 • Lees verder over Study guide with Luister je wel naar mij? Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar by Delfos - 2023/2024

Samenvatting: Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen (Rigter)

Samenvatting: Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen (Rigter)

Deze samenvatting is gebaseerd op de 1e druk uit 2012, en de DSM-IV. Ontwikkelingspsychopathologie (hierna “OPP”) is de wetenschap die het ontstaan en beloop van psychische stoornissen bestudeert. Het is een relatief jonge wetenschap: pas de laatste vijfentwintig jaar wordt erover gepubliceerd.OPP is ontstaan uit:Psychopathologie: wetenschap die bestudering van psychische stoornissen centraal stelt, met name het vóórkomen (“prevalentie”) en de behandeling ervan;Psychiatrie: wetenschap die hulpverlening aan mensen met psychische problemen centraal stelt.Twee vormen van kennisintegratie (“verwerking van kennis”) zijn belangrijk in OPP:verwerking en combineren van theoretische kennis uit andere wetenschappen (zoals psychiatrie, biologie, (ortho-)pedagogiek, psychologie, maar ook culturele antropologie en epidemiologie)verwerking en combineren van theoretische kennis binnen die wetenschappen (bijvoorbeeld het combineren van theorieën over psychoanalyse en cognitieve psychologie)Centraal in OPP staat de ontwikkeling van het individu. Deze wordt bepaald door:intrinsieke factoren: factoren...

 • Lees verder over Samenvatting: Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen (Rigter)

Study guide with Orthopedagogiek: Antwoorden op vraagstellingen by Van Heteren et al. - 2023/2024

Study guide with Orthopedagogiek: Antwoorden op vraagstellingen by Van Heteren et al. - 2023/2024

Study guide with Orthopedagogiek: Antwoorden op vraagstellingen by Van Heteren et al.

Bulletsamenvattingen per hoofdstuk bij de 10e druk van Orthopedagogiek: Antwoorden op vraagstellingen van Van Heteren et al. - Chapter

Samenvattingen per hoofdstuk bij de 10e druk van Orthopedagogiek: Antwoorden op vraagstellingen van Van Heteren et al.

 • Lees verder over Study guide with Orthopedagogiek: Antwoorden op vraagstellingen by Van Heteren et al. - 2023/2024

Boeksamenvatting bij Orthopedagogiek. Ontwikkelingen, theorieën en modellen: een inleiding - Ruijssenaars et al. - 6e druk

Boeksamenvatting bij Orthopedagogiek. Ontwikkelingen, theorieën en modellen: een inleiding - Ruijssenaars et al. - 6e druk

Boeksamenvatting bij Orthopedagogiek. Ontwikkelingen, theorieën en modellen: een inleiding - Ruijssenaars et al. - 6e druk

 • Lees verder over Boeksamenvatting bij Orthopedagogiek. Ontwikkelingen, theorieën en modellen: een inleiding - Ruijssenaars et al. - 6e druk

Samenvatting The Handbook of Child and Adolescent Clinical Psychology (Carr) - 2e druk (DSM-IV)

Samenvatting The Handbook of Child and Adolescent Clinical Psychology (Carr) - 2e druk (DSM-IV)

Suppose: there are two candidates to fill a position, one has a predictable outcome and the other an unpredictable outcome (i.e. it is possible that he performs better or worse than the other candidate). If the expected outcome of both candidates is the same, it is better to choose for the riskier candidate. This is because the firm can keep him if it turns out that he is a good employee and fire him if it turns out that he is a bad employee.There are several factors that are important to think of when deciding whether or not to take the risk:Downside risk: The higher the potential that the employee can destroy value, the less likely it is to take the risk and hire the riskier candidate.Upside potential: The greater the profits when the candidate turns out to be a good choice, the more likely it is to hire the riskier candidate.Termination costs: The more it costs to fire an employee, the more it costs to hire the riskier candidate when it turns out that he is a bad employee. However, it can still be more profitable to hire the riskier candidate.Risk aversion: The greater the risk aversion of the firm, the more it costs the firm to hire the riskier candidate. But it can still be more profitable to hire the riskier candidate if the expected extra productivity compensates for the risk aversion.Length of evaluation: The time...

 • Lees verder over Samenvatting The Handbook of Child and Adolescent Clinical Psychology (Carr) - 2e druk (DSM-IV)

Samenvatting The Handbook of Child and Adolescent Clinical Psychology (Carr)

Samenvatting The Handbook of Child and Adolescent Clinical Psychology (Carr)

Deze samenvatting is gebaseerd op het studiejaar 2013-2014.

 • Lees verder over Samenvatting The Handbook of Child and Adolescent Clinical Psychology (Carr)

Samenvatting The Handbook of Child and Adolescent Clinical Psychology (Carr): H 2, 10, 19 t/m 21

Samenvatting The Handbook of Child and Adolescent Clinical Psychology (Carr): H 2, 10, 19 t/m 21

Samenvatting van de verplichte hoofdstukken. Gebaseerd op de meest recente druk (2009). Bevat H 2, 15, 19 t/m 21. De samenvatting is online beschikbaar met een basisabonnement of als hardcopy verkrijgbaar in het JoHo Center Utrecht. Let op: H 9 en 15 ontbreken in deze samenvatting.

 • Lees verder over Samenvatting The Handbook of Child and Adolescent Clinical Psychology (Carr): H 2, 10, 19 t/m 21

Boeksamenvatting bij Zorg om dyslexie - Verhoeven et al. - 1e druk

Boeksamenvatting bij Zorg om dyslexie - Verhoeven et al. - 1e druk

Boeksamenvatting bij Zorg om dyslexie - Verhoeven et al. - 1e druk

 • Lees verder over Boeksamenvatting bij Zorg om dyslexie - Verhoeven et al. - 1e druk

Samenvatting Zorg om dyslexie - Verhoeven et al - 1e druk

Samenvatting Zorg om dyslexie - Verhoeven et al - 1e druk

Deze samenvatting is gebaseerd op de 1e druk uit 2010 Het doel van dit boek is de onderkenning en aanpak van leesproblemen en dyslexie vanuit een perspectief van kwaliteitszorg te beschrijven. Twee centrale aspecten hierbij zijn de definitie van dyslexie en de noodzakelijke zorg om dyslexie.Definiëren van dyslexieDyslexie wordt gekenmerkt door een hardnekkig probleem met de verwerking van talige informatie, wat zich uit in het lezen en spellen op woordniveau. De oorzaken hiervoor zijn bepaalde neurobiologische afwijkingen in gebieden van de hersenen die betrokken zijn bij de verwerking van taaleenheden, vooral het verwerken van letters en klanken. Dyslexie is aangeboren ten gevolge van afwijkingen in verschillende genen. Naast dyslexie bestaan er ook mildere vormen van leesproblemen, die door passende opvang binnen de school kunnen worden aangepakt. Ook bestaan er leesproblemen die het gevolg zijn van complexere problematiek, zoals aandachtsproblemen.Leesproblemen kunnen al vroeg worden herkend. Voor zwakke lezers op jonge leeftijd is het analyseren van de samenstelling van woorden erg lastig. Hierdoor wordt de klank-letterkoppeling niet of...

 • Lees verder over Samenvatting Zorg om dyslexie - Verhoeven et al - 1e druk
 • 1 reactie

Join World Supporter

Join World Supporter

 • for freeto follow other supporters, see more content and use the tools
 • for€10,- by becoming a memberto see all content

Log in or create your free account

Waarom eenaccount aanmaken?

 • Je WorldSupporteraccount geeftje toegang tot alle functionaliteiten van het platform
 • Zodra je bent ingelogd kun je onder andere:
  • pagina'saan je lijst met favorieten toevoegen
  • feedback achterlaten
  • deelnemen aan discussies
  • zelfbijdragendelen via de 7 WorldSupporter tools

Follow the author: Social Science Supporter

Social Science Supporter

Promotions

Orthopedagogy & Clinical pedagogics: the best textbooks summarized (2)

Ga jij binnenkort studeren in het buitenland?
Regel je zorg- en reisverzekering via JoHo!

Supporting content

Pedagogy & Education Worldwide: learn, study or share - starting page

Search and find Summaries, Study Notes, Tips & Tools

Content is used in

Orthopedagogy & Clinical pedagogics: the best textbooks summarized (3)

Access level of this page

 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private

Statistics

[totalcount]

Content categories

Comments, Compliments & Kudos

More contributions of WorldSupporter author: Social Science Supporter

Orthopedagogy & Clinical pedagogics: the best textbooks summarized (6)

Orthopedagogy & Clinical pedagogics: the best textbooks summarized (8) Studiegids met artikelsamenvattingen bij Diagnostiek in de klinische psychologie aan de Universiteit Utrecht - 2023/2024

Orthopedagogy & Clinical pedagogics: the best textbooks summarized (10) Professional Skills in Pedagogics: the best textbooks summarized

 • 1 of 732
 • volgende ›

Search more study support and summaries >>

Orthopedagogy & Clinical pedagogics: the best textbooks summarized (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Zonia Mosciski DO

Last Updated:

Views: 5526

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Zonia Mosciski DO

Birthday: 1996-05-16

Address: Suite 228 919 Deana Ford, Lake Meridithberg, NE 60017-4257

Phone: +2613987384138

Job: Chief Retail Officer

Hobby: Tai chi, Dowsing, Poi, Letterboxing, Watching movies, Video gaming, Singing

Introduction: My name is Zonia Mosciski DO, I am a enchanting, joyous, lovely, successful, hilarious, tender, outstanding person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.