Essays on the determinants of educational achievements (2024)

Related Papers

Kesêti̇yekanî Nêw Çîrokî Efsûnawîy Kurdî

2016 •

Mazhar Ebrahimi

Ciroki efsunawi, meydani milmilaney newan du hezi cake u xirape ye. Lem cirokane da, Pallewan wek reberi berey cake, be pistiwaniy yarmetideran, be ser tawankare xeyalli u mirove pis u cewsenerekan da serdekewet u cihanek dur le zilm u xirape wedi dehenet. Vladimir Propp, be pey kirdewe u erki kesetiyekan, heft aqari calakiy destnisan kirduwe. Ciroke efsunawiyekan, sererray lekcuni pekhateyan, le hende layenewe ciyawaz in. Kesetiyekan, layeneki em ciyawazi u taybetmendiyane pekdehenin u lekollineweyan detwanet rega bo berawirdkariy ciroki netewekan xos bikat. Dozrawekani em twejineweye eweman bo run dekatewe ke mirov wek pallewani em aqare, le zoriney cirokekan da le cori calak, le zayendi ner, bira yan xuski bicuk yan taqane ye. Le bari pegey komellayetiyewe, niwey pallewanekan le binemalley padisa u niwekey dikes xellki asayi u hejar in. Herweha tautwekirdini nawi pallewanekan, dupatbunewey penca le sedi cend naweki zortir Erebi pisan dedat. Kesetiye calakekani ses aqa...

View PDF

Çok Kri̇terli̇ Karar Verme Tekni̇kleri̇ İle en İyi̇ Askeri̇ Kargo Uçağinin Beli̇rlenmesi̇

2016 •

Adem Göleç

Dunya uzerinde degisen ekonomik, askeri, diplomatik kisitlar ve stratejik hedefler, ulkelerin savunma sistemleri konusundaki ihtiyaclarinin ve bu ihtiyac duyulan mal ve hizmetlerin de niteliklerinin artmasina sebep olmaktadir. Bu ihtiyaclarin en onemlilerinden biri de askeri kargo ucaklaridir. Silahli birlikler icinde hem istenilen sayida malzeme ve personel nakli yapabilen, hem icinde barindirdigi butun ucak sistemleri acisindan ucus emniyetini en ust duzeyde tutabilen hem de harekât sartlarinda bomba yuklenebilme, maksimum irtifaya cikabilme, bir cikista azami sure havada kalabilme gibi harekât etkinligini artiran faktorlere sahip olan en iyi alternatif ucagi belirlemek her ulke icin onemli bir sorundur. Yukarida belirtilen kriterlerin haricinde toplam maliyet etkinligi, idame edilebilirligi, hat ve depo seviyesi bakim kolayliklari ile ulkelerin alim projeleri icindeki paylari da, tercih edilecek alternatifte aranan temel basliklardir. Bu calismanin amaci, ordularina askeri kargo ...

View PDF

Datibodun adizkiak jakin eta eduki aditzekin Bizkaian

iñaki Gaminde

View PDF

Kocatepe Tıp Dergisi

Fazla Ki̇lolu Ve Obez Öğrenci̇leri̇n Beslenme Öz-Yeterli̇k, Beslenme Tutum Ve Davranişlari Arasindaki̇ İli̇şki̇ni̇n İncelenmesi̇

2023 •

Özlem Örsal

View PDF

Gyógypedagógiai Szemle

Integráció vagy különnevelés? Szülői döntést befolyásoló tényezők autizmussal élő gyermekek oktatási formájának kiválasztásában

2021 •

Koltai Borbala Gabriella

Háttér és célok: Az autizmus multidimenzionális spektrumán a viselkedéses képet és a kognitív profilt egyénen belüli és egyének közötti nagyfokú heterogenitás jellemzi. Ezért az autizmussal élő gyermekeknek egyénre szabott, komplex, autizmusspecifikus oktatási ellátásra/támogatásra van szükségük. Ez integrált vagy különnevelésben is megvalósulhat, mindkettőnek vannak potenciális előnyei és kockázatai. Jelen tanulmány fő célja megismerni autizmussal élő iskoláskorú gyermekek szüleinek döntési tényezőit az integrált vagy különnevelés vonatkozásában. Módszer: A nemzetközi szakirodalmat áttekintő tanulmányunk a PRISMA kritériumrendszerén alapul. Több keresőszó kombinációjának eredményeként a Web of Science és az ERIC nemzetközi adatbázisában, és egy folyóiratban összesen 548 kezdeti keresési találatot kaptunk. A beválogatási és kizárási kritériumok alapján, a cím, absztrakt majd a teljes szöveg vizsgálata során 13 releváns publikációt találtunk, melyeket részletesen áttekintettünk. Eredmények: A szülőket döntésükben főként autizmussal élő gyermekük általuk észlelt egyedi igényei és boldogsága vezérli. A sok bizonytalanságot és komoly distresszt jelentő döntési folyamatban a szülők korlátozottan tapasztalják meg saját ágenciájukat és a partneri együttműködést a szakemberekkel. A választáshoz szükséges információk erősen korlátozottak, ezért az informális források szerepe hangsúlyos. Következtetések: A nemzetközi áttekintés alapján is kulcsfontosságú lenne a szülők szakszerű informálása, az együttműködésen alapuló, az autizmussal élő gyermeket is bevonó iskolaválasztás és az inklúzió jelenlegi feltételeinek további javítása. A téma nemzetközileg is alulkutatott, pedig elengedhetetlen lenne mélyebben megismerni a szülői döntések hátterét és a kurrens kutatási eredmények hatékonyabb kommunikálásával segíteni a választást.

View PDF

HİTİT METİNLERİNDE ESKİ ASUR TİCARET KOLONİLERİ ÇAĞIYLA İLGİLİ KAYIT VE ANIMSAMALAR

Archivum Anatolicum-Anadolu Arşivleri (ArAn)

View PDF

JOURNAL OF EDUCATION AND FUTURE

Çocuklar için Yazılmış Resimli Öykü Kitaplarında Yer Alan Mizahi Ögelerin İncelenmesi

2017 •

Ayşegül Ergül

Cocuklarin mutlu olmasini saglayan kaynaklardan biri, yasamlarinda her yas doneminde yer almasi gereken resimli oyku kitaplaridir. Resimli oyku kitaplari sayisiz yararlarinin yani sira, cocuklarin eglenmesi ve yasamlarina mizahi katmaya baslamalarini saglamak icin de pek co*k firsat sunmaktadir. Bu nedenle cocuk kitaplarinin mizahi ogeleri kapsama durumu cocuklarin hem mutlu olmalari hem de mizahi kullanma becerilerinin gelisimi acisindan onemli gorulmektedir. Bu calismanin amaci, uc-alti yas cocuklar icin yazilmis olan resimli oyku kitaplarinin ic ve dis yapi ozelliklerinde yer alan mizahi ogelerin belirlenmesi ve incelenmesidir. Inceleme kapsamina alinan oyku kitaplari; kapak, gorseller, oyku, metin-diyaloglar ve kahramanlarin ozellikleri gibi basliklarda mizahi ogeleri icermesi bakimindan degerlendirilmistir. Veriler arastirmaci tarafindan gelistirilen bir form kullanilarak toplanmistir. Bu form gelistirilirken mizah alanyazini gozden gecirilmistir. Gelistirilen form, erken cocukl...

View PDF

Eurasian Business & Economics Journal

Tedarik Zinciri Yönetiminde Yenilik Yönetimi

Erkut Akkartal

Yenilik, hiç şüphesiz her endüstri, özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülke için ömür her zaman en önemli kolardan biri olmuştur. Yenilik başarı için esastır. Gelişmekte olan piyasar için en önemli sorunlar, düşük profilli politik ve ekonomik şartlar, insan kaynakları, altyapı ve iş geliştirme süreçleridir. Son yıllarda, özellikle yabancı rekabetçiler için yenilikçilik, gelişme için anahtar bir rol üstlenmiştir. Küresel rekabet şirketleri yeni eğilimlere, daha yüksek kaliteye ve düşük fiyatlara itmeye başlamıştır. Tedarik zincirine bakıldığında ise, özellikle yüksek enflasyon oranına sahip Türkiye gibi ülkelerde firmalar yenilikçi olamadıkları taktirde iflas etmeye mahkumdurlar. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de tedarik zincirindeki yenilikçiliğin önemini vurgulamaktır. Hiç şüphe yoktur ki tedarik zinciri yenilikçilikle iç içedir. Organizasyonel yapı, rekbetçilik gibi faktörler Türkiye’de yenilikçiliğin başarısını tayin eden hususlardır. Uygulama aşamasına gelindiğinde yenilik...

View PDF

Kubbealtı Akademi Mecmuası

MİTOLOJİK BİLİNÇ ÜRÜNÜ OLARAK NEVRUZ

1998 •

Osman Bilen

Yeni gün anlamına gelen nevruz, eski takvime göre yeni yılın ve ay­ nı zamanda baharın başlangıcı olarak kutlanan şenliklerin en yaygın ola­ nıdır. Nevruz geleneği, farklı isimlerle ve bir çok efsâneler etrafında örülmüş merâsimlerle belki binlerce yıldır hatırlanan bir sevincin şenliği olarak yaşamaktadır. Halk bilgelerinden birisi olduğu belli olan Tunuslu yaşlı bir kadının söylediği gibi: "Bir, efsânelerin gerçeği; bir de gerçeğin efsânesi vardır." Nevruz da ister, bir gerçeği efsâne olarak anlatan merasimlerin yapıldığı bir günün adı olsun, ister bâzı gerçeklerin keşfe-­ dileceği bir efsâne olsun, en az insanlık târihi kadar eski bir gelenektir. Gelenek, toplumlarm târihte yaşadığı tecrübeleri nesilden nesile aktara­ rak hayâta karşı bir tür tavır alış tarzıdır. Nevruz, haftalarca ya da günlerce önceden başlayan bir dizi hazırlıkların ve merasimlerin bay­ ram havasında sürdürüldüğü son gündür. Dolayısıyla baharın başlangıcı olan nevruz ya da 'yeniğimden önceki hazırlıklar Saya bayramı ile baş­ lar. Maske veya acâip şekillerde boyanmış kıyâfetler giymiş olan sayacı­ lara çeşitli armağanlar verilmektedir. Takvim değişikliklerinden kaynak­ lanan farklılıklar olmakla berâber eski yılın çıktığı ve yeni yılın başlangı­cından önce sayıları değişen belirsiz günler vardır. Bu günler karanlık ve belirsizliği, varlık öncesi kaosu temsil eder. "Kül çarşamba" denilen bu artık günlerde, ev temizliği yapılması ve eski eşyâların ateşte yakılması gerekir. Bunlar ya­ kın zamana kadar Anadolu'da da yaygın âdetlerdi.

View PDF

Ahlaki Bilinç Oluşturma Açısından Teolojik Önermeler

2012 •

Rabiye Çetin

Insanin ve insan davranislannin oldugu her yerde ve durumda ahlak zorunlu olarak vardir. Ahlak ve ahlaki eylemin neligi felsefe ve dinin ortak konusunu olusturur. Felsefe ve din, ahlak konusunda insana uymasi ve kacinmasi gereken ahlaki degerler sunan bu iki alandir. Bu alanlar arasindaki temel fark, sunduldan ahlaki degerler bakimindan degil, soz konusu degerleri elde etme yontemlerinden kaynaklanir. Felsefi dusuncede ahiakin kaynagi akil, sezgi, duyu, haz, korku gibi terimler iken, din ile temellendirilen ahlak teorilerinde temel hareket noktasi Tann'nin varligi ve O'nun gonderdigi mesajdir. Ozellikle ilahi dinlerin merkezinde insanin ahlaki olarak egitilmesi bulunmaktadir. Her iki alan da insanda davranis degisikligi gerceklestirmeyi hedefledigi icin deger yuklu ifadeler kullanir. Bu ifadeler onerme seklinde sunulmaktadir. Felsefe, ahlaka iliskin metafiziksel oneoneler koyarken din, teolojik onermelerle insanda ahlaki bilinc olusturmaya calismaktadir. Bu calismada ahlaka ...

View PDF
Essays on the determinants of educational achievements (2024)

FAQs

What are the factors affecting educational achievement? ›

Gender, racial, ethnic, and class stereotypes affect the achievement of pupils. Material and cultural deprivation are defining factors of achievement. Teacher labelling and bias contribute to how well pupils do in school.

What is a determinant in education? ›

The Social Determinants of Learning fall into six main domains: physical health, psychosocial health, physical environment, social environment, economic stability and self-motivation. Within an academic setting, these social determinants of learning can impact academic progress for students.

What are achievements for education? ›

Academic achievement or academic performance is the extent to which a student, teacher or institution has attained their short or long-term educational goals. Completion of educational benchmarks such as secondary school diplomas and bachelor's degrees represent academic achievement.

How to measure educational achievement? ›

Criterion-referenced tests are preferred for determining the level of student academic achievement as they measure what the students actually know. Annual state tests and most teacher-made tests are criterion-referenced.

What are the factors affecting learning achievement? ›

Kang and Keinonen (2018) and other researchers explained that students' time management, self-motivation, engagement, behavior, and attitudes are the key factors governing their academic success. According to a lot of researchers, teaching quality is one of the most important factors that influence academic success.

What factors determine academic achievement? ›

Factors that influence academic achievement include motivation, learning discipline, teacher competence, parental support, socioeconomic factors, computer factors, attitudes, learning techniques, general interest in the subject matter, factors related to teacher, family or friends, previous achievements, teaching and ...

What are the three determinants of learning? ›

These determinants include:
 • Learning needs (What)
 • Readiness to learn (When)
 • Learning styles (How)

What is the most important determinant of learning? ›

- An environment conducive to learning will help keep the learner's attention, and stimulate interest in learning. Assessment of the learner's health status is important to determine the amount of energy available as well as present comfort level - both of these factors heavily influence one's readiness to learn.

What are the determinants of education aim? ›

1.11 Determinants of aims of education

They include factors related to human nature, religious beliefs, political ideologies, socioeconomic issues, cultural considerations, and the pursuit of knowledge.

How do you define educational achievement? ›

Educational achievement essentially refers to what an individual knows and can do in a specified subject area as a consequence of instruction.

What is an example of an educational achievement? ›

These might include GPA, sporting achievements, years leading a club or committee, places in competitions, academic awards, and honors. As you begin to add academic accomplishments to your resume, you want to give as much context as you can.

Why is achievement important in education? ›

Achievement in educational programs is important because it can lead to positive changes in behavior and knowledge, as well as better opportunities for individuals. Educational achievement is closely linked to success in life and is valued by society.

How do you measure educational success? ›

The 5 Most Commonly Found Metrics for Student Success
 1. Definition & Objective. To tackle this issue, an institution must define what student success means to them based on their mission and student goals. ...
 2. Retention Rates. ...
 3. Graduation Rates. ...
 4. Time to Completion. ...
 5. Academic Performance. ...
 6. Tracking Educational Goals. ...
 7. Conclusion.
Feb 16, 2017

How do you determine academic achievement? ›

Academic achievement is almost entirely measured with grades (by course or assignment) and GPA. This is unsurprising since grades and GPA measures are by far the most readily available assessments for institutions.

What are the tests of educational achievement? ›

Academic Achievement Tests
 • Woodco*ck-Johnson Tests of Achievement (general and extended batteries that include fluency measures)
 • Scholastic Abilities Test for Adults.
 • Wechsler Individual Achievement Test, with reading rate measure.
 • Kaufman Test of Educational Achievement.

What are the factors affecting successful learning? ›

These factors include intelligence, motivation, emotions, interests, attitudes, beliefs, values, learning styles etc. There are certain other factors which belong to the environment or the surroundings with which the individual continuously interacts.

What are 3 external factors which affect educational achievement by social class? ›

 • Material deprivation.
 • Cultural deprivation.
 • Cultural capital.

What is the most important factor in student achievement? ›

Study after study shows teacher quality is the biggest contributor to academic achievement.

What are the school based factors which influence academic achievement? ›

These include enrolment by age and sex, previous national examination results, medium of instruction, private studies, instructional evaluation, and physical and material resources.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ms. Lucile Johns

Last Updated:

Views: 5703

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ms. Lucile Johns

Birthday: 1999-11-16

Address: Suite 237 56046 Walsh Coves, West Enid, VT 46557

Phone: +59115435987187

Job: Education Supervisor

Hobby: Genealogy, Stone skipping, Skydiving, Nordic skating, Couponing, Coloring, Gardening

Introduction: My name is Ms. Lucile Johns, I am a successful, friendly, friendly, homely, adventurous, handsome, delightful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.